Δετε επσης »
Phion Indigo

Ανακαλψτε τις εκληκτικς ιδιτητες αντιγρανσης του <Alkalive Indigo>

πως ο οργανισμς για τη σωστ λειτουργα του χρειζεται τις βιταμνες, μταλλα και νζυμα, τσι χρειζεται μια σημαντικ ποστητα ανιοξειδωτικν. Τα φροτα (ειδικ  τα σταφυλοδ), αποτελον τις πλουσιτερες πηγς αντιοξειδωτικν. Το αρνητικ εναι τι τα καλτερα απ αυτ περιχουν πολλ σκχαρα.

Το Alkalive  Indigo, Yπερπλρες Αντιοξειδωτικ σμπλεγμα, παρχει :

- Πιστοποιημνη Ικαντητα Απορρφησης Ελευθρων ριζν,  8000 ORAC (Oxygen Radical Absorption Capacity), αν   ημερσια δση, που ισοδυναμε με 1 κιλ αντστοιχα φρσκα φροτα.

- Τροφοδοτε το σμα με λα τα σπουδαα αντιοξειδωτικ, χωρς τη ζχαρι.
- Αποτελεται απ τα ακλουθα υπερσυμπυκνωμνα εκχυλσμτα φροτων και βοτνων,
- Εκχλισμα απ κουκοτσια σταφυλιο, Πρσινου Τσαγιο, Μπλμπερυ(Bilberry), κορμο πεκου, Ρσπμπερυ( Raspberry ), Γολφμπερυ (Wolfberry) και επσης απ Alkaberry που εναι σμπλεγμα εκχυλσματος απ Blackberries, Blueberries και Strauberries.
- Βιταμνη C  και
- Μεταλλικ στοιχεα Σελνιο, ψευδργυρο, Χαλκ, Μαγκνιο και σδηρο, που δρον σαν καταλτες με τα υπλοιπα αντιοξειδωτικ για την καλτερη αποτελεσματικτητα.
Τα αντιοξειδωτικ σταματον την κυτταρικ ζημι και γρανση που προκαλεται απ τις ελεθερες ρζες.  Οι ελεθερες ρζες προκαλον βλβες στα υγει κτταρα <κλβοντας> το ηλεκτρνιο που τους λεπει. Σχηματζονται με τις κανονικς λειτουργες του σματος η απ εξωτερικος παργοντες, πως stress, περιβλλον, διατροφ.  Δεδομνου δε τι το σμα χρησιμοποιε  τροφς και οξυγνο για την παραγωγ ενργειας, δημιουργονται και ελεθερες ρζες σ αυτ τη διαδικασα.
Αυτ τα παραπροντα της διαδικασας του μεταβολισμο μπορον να προκαλσουν σοβαρς βλβες στα κτταρα, στο DNA, στις πρωτενες και τα λιπδια. ταν να ηλεκτρνιο φεγει απ να μριο, προκαλεται νας μικρς σπινθρας. Και αυτ εναι που προκαλε βλβες στην κυτταρικ μεμβρνη. 
Τα αντιοξειδωτικ αποτελον την ασπδα του οργανισμο στις ελεθερες ρζες. Τις πολεμον τροφοδοτντας τες με το ηλεκτρνιο που τους λεπει και τσι αδρανοποιονται.
Υπρχουν πολλο τποι αντιοξειδωτικν που χρειζεται το σμα για να λειτουργε ριστα.  Διαφορετικ αντιοξειδωτικ εξουδετερνουν διαφορετικς ελεθερες ρζες. Μερικ δε προκαλον ακμη και το σμα στην παραγωγ δικν του αντιοξειδωτικν.             

Το Alkalive  Indigo, αποτελε να Yπερπλρες Αντιοξειδωτικ σμπλεγμα, που συμβλει αποτελεσματικ στην υγεα και αντιγρανση του οργανισμο, απ μσα προς τα ξω.

 

***Το προν αυτ δεν κυκλοφορε***

πσω »

Αποστολ σε λη την Ελλδα χωρς ξοδα μεταφορς

Αποστολς σε λη την Ελλδα με παραγγελα
απ' τον επσημο διαδυκτιακ μας χρο
Τηλεφωνστε μας 210 9213440
Θα χαρομε να σας εξυπηρετσουμε

 
eled